Закон на ОМ:
Въведете НАПРЕЖЕНИЕ U=
Въведете СЪПРОТИВЛЕНИЕ R=
I(Ампера) =
Закон на ОМ:
Въведете I=
Въведете СЪПРОТИВЛЕНИЕ R=
U =
Закон на ОМ:
Въведете I(Ампера)=
Въведете Напрежение U=
R =