ИT 11 клас
Pivot table
Информатика ПП
Информатика 10 клас
Задача1 БД
Задача2 БД
Задача3 БД

Java 11 клас РП

1. Въведение Java- Преговор
2. Увод в ООП
3. Предаване на обекти като параметри. Проект Обикновена дроб.
4. Масиви от обекти
5. Наследяване на класове
6. Полиморфизъм
7. Абстрактни класове
8. Интерфейс
9. Изключения
10. Обобщение Java OOP Basic
11. Enum
12.Generics
13. Колекции