ИT 11 клас
Pivot table
Информатика ПП
Информатика 10 клас

Java 11 клас РП

1. Въведение Java- Преговор
2. Увод в ООП
2. Предаване на обекти като параметри. Проект Рационално число.