ИT 11 клас
Pivot table
Информатика ПП
Информатика 10 клас
Задача

Java 11 клас РП

1. Въведение Java- Преговор
2. Увод в ООП
3. Предаване на обекти като параметри. Проект Обикновена дроб.
4. Масиви от обекти
5. Наследяване на класове
6. Полиморфизъм
7. Абстрактни класове
8. Интерфейс